ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK

 

Arató Vivien Krisztina egyéni vállalkozó (székhely: 5711 Gyula, Szarkaláb utca 4. adószám: 67362138-1-24, nyilvántartási szám: 50119426) – a továbbiakban Szolgáltató – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A zsengepiac.hu zöldség – gyümölcs házhoz szállítással foglalkozó online weboldal. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad az adatvédelemre vonatkozóan, azaz, hogy a Szolgáltató milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Szolgáltató nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

1. SZEMÉLYES ADATOK FELVÉTELE, FELDOLGOZÁSA, FELHASZNÁLÁSA

Az adatvédelem szabályainak megfelelően csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
 

A honlap meglátogatása során a Szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer-adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a zsengepiac.hu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
 

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Az adatvédelem kapcsán így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

 

2. BIZTONSÁG

A Szolgáltató az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

 

3. “COOKIE-K” – ZSENGEPIAC.HU

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Szolgáltató anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

 

4. SZEMÉLYES ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

A rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Arató Vivien Krisztina egyéni vállalkozó postacím: 5711 Gyula, Szarkaláb utca 4.), vagy e-mailben (e-mail cím: zsengepiac@gmail.com).
 

Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Szolgáltató milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

 

AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS:

Arató Vivien Krisztina egyéni vállalkozó (székhely: 5711 Gyula, Szarkaláb utca 4. adószám: 67362138-1-24, nyilvántartási szám: 50119426)

KAPCSOLAT

zsengepiac@gmail.com

+36 70 774 1723