ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus megrendelésre, amely a zsengepiac.hu weboldalon keresztül történik.

 

1.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy hiánytalanul és érvényesen adja le rendelését a megrendelő űrlapon keresztül, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.3. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése”, majd a „Rendelés ellenőrzése” gombokra kattintás megerősítésével jön létre.

 

1.4. További információk: Arató Vivien Krisztina egyéni vállalkozó

Telefon: +36 70 774 1723 (hétfőtől péntekig: 8-18 óráig)
E-mail: zsengepiac@gmail.com

 

2. A MEGRENDELÉS

 

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni.

 

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. Mivel bizonyos termékek esetén nem lehet a kért súlyt grammra pontosan kimérni (pl. zellergumó, padlizsán stb.) ennek függvényében a csomag végösszege pár százalékban eltérhet a megrendelésben mutatott összegtől. 

 

2.3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

2.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1. A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Szállítás és fizetés menüpontban meghatározottak alapján szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

 

3.2. Szolgáltató a megrendelt árut csütörtökön 17:00 – 20:00 óra között, valamint pénteken 13:00 – 16:00 óra között szállítja házhoz. Szolgáltató a szállítás napján e-mailben értesítést küld az Ügyfél számára a kiszállítás időpontjáról, melynek módosítását az Ügyfél kérheti. 

 

3.3. A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

3.4. Fizetés kizárólag utánvéttel, készpénzben vagy bankkártyával történik.

 

3.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén kifizetni a megrendelést. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

3.6. A házhoz szállítás díjtalan, de a rendelés alsó összeghatára Gyula és annak 25 km-es vonzáskörzetében egyöntetűen 3.000 Ft.

 

4. EGYEBEK

 

4.1. A weboldalon való megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

4.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

4.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

 

4.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

KAPCSOLAT

zsengepiac@gmail.com

+36 70 774 1723